top of page
labirent-bg.png

Bu simülasyon tamamen online olup tahmini tamamlama süresi 4 saattir.

Bu simülasyonun Ludi katılımcıları tarafından belirlenen zorluk seviyesi: 2/5

Bu simülasyonda üstleneceğin rolün adı: Müşteri Deneyimi Yöneticisi (CX Manager)

Bu simülasyonun dili tamamen Türkçe'dir ve görevler de bu dilde tamamlanır.

Proludus: Labirent

Rol

Bu simülasyonda CX Manager (Customer Experience-Müşteri Deneyimi Yöneticisi) rolünü deneyimleyeceksin.

Bazı görev ve yetkinliklerin:

  • Müşteri yolculuğu haritalandırması - Öğrencilerin temas noktalarını, duygularını ve ihtiyaçlarını anlayarak, öğrencinin deneyim yolculuğunun haritasını çıkarmak, iyileştirmek ve katılım fırsatlarını belirlemek

  • Veri analizi ve görselleştirme - Karar vermeyi bilgilendirmek ve öğrenme deneyimlerinin etkinliğini değerlendirmek için verileri toplamak, düzenlemek, yorumlamak ve görselleştirmek

  • Değerlendirme - Farklı değerlendirme yöntemleri ile müşteri deneyimlerinin etkinliğini değerlendirmek

  • Proje yönetimi - Bir hedefe ulaşmak için birden çok görevi ve kaynağı planlamak, organize etmek ve yönetmek

  • Sürekli iyileştirme - Öğrenme deneyimlerinin etkililiği üzerine düşünmek ve sonuçları iyileştirmek için geri bildirim bazlı aksiyon almak

Simülasyon Konusu

Proludus, üniversiteden iş hayatına geçişte öğrencilere alternatif bir köprü oluşturacak fikirler üzerinde çalışıyor. Takım, uzun araştırmalar sonucunda “iş simülasyonları” adında yeni bir ürün geliştirme kararı aldı. Bu simülasyonları, profesyonellerin gerçek bir işte karşılaştıkları görevlerin kısaltılmış ve simüle edilmiş versiyonları olarak düşünebilirsin.

Bu simülasyonların ana hedef kitlesi üniversite öğrencileri. Proludus, mevcuttaki iş gücü eğitimi hizmetlerini öğrenci segmentine de açarak pazar erişimini genişletmeyi amaçlıyor. Bu yeni ürün, öğrencilerin çeşitli rollerde ve sektörlerde çalışmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemelerine ve simüle edilmiş bir çalışma ortamında becerilerini uygulayıp geliştirmelerine olanak tanıyor.

Kurumsal iş hayatındaki çalışanlara eğitimler sunan Proludus’a CX (Customer Experience) Manager olarak katıldın. Görevin kullanıcılar için ilgi çekici müşteri deneyimleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak. Bu proje özelinde hedef kitle olan üniversite öğrencilerinin uçtan uca deneyimlerini gözeterek doğru içerikleri belirlerken öğrenme deneyimlerinin onların özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmasını sağlamalısın.

Görevler

İçgörü
belirleme

01

Öğrencilerin en çok neleri öğrenmek istediğini, verileri analiz ederek belirle. Yetkinlik: Veri okuryazarlığı

Müşteri deneyimi
tasarımı

03

İçgörülere göre bir müşteri yolculuğu tasarla ve iyi bir müşteri deneyimi oluştur Yetkinlik: Analitik düşünme, deneyim tasarımı

Veri analizi ve
görselleştirme

02

Elde ettiğin içgörüleri önceliklendirme yaparak görselleştir ve karşı tarafa aktar. Yetkinlik: Veri görselleştirme, tasarım

Ludi İş Simülasyonu

Son 3 yıldır 3.000’den fazla profesyonele 200’den fazla canlı eğitim veren Proludus, 21. yüzyıl profesyonellerinin sahip olması gereken temel iş yetkinliklerinin gelişimine odaklanan yeni nesil bir iş okuludur. Çalışanların iş hayatında daha başarılı olabilmeleri için gerekli yetkinlikleri, kolay ve hızlı bir şekilde geliştirebilecekleri bir iş okulu yaratma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Maceraya hazır mısın?
Simülasyona şimdi başla

bottom of page