top of page

Kullanım Koşulları

1. Giriş

 

Bu web sitesi Proludus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti tarafından işletilmektedir. “Biz”, “bize” ve “bizim” terimleri Proludus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'yi ve hizmet verdiği proludus.com, ludi.one ve ludi.center alan adları üzerindeki internet sitelerini ifade eder. Sitelerimizden faydalanarak Gizlilik Politikamıza bağlı kalmayı ve bunlara uymayı kabul etmiş olursunuz. Koşulları veya Gizlilik Politikamızı kabul etmiyorsanız, web sitemize erişme veya web sitemizin herhangi bir hizmetini kullanma yetkiniz yoktur.

2. Web Sitemizin Kullanımı

Web sitemizi herhangi bir fikri mülkiyet veya gizlilik yasasını ihlal etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı veya yetkisiz amaç için değil, meşru amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz. Şartları kabul ederek, ikamet ettiğiniz eyalette veya ilde en azından reşit olduğunuzu ve yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme akdetme ehliyetine sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.

Web sitemizi hukuki veya cezai bir suç teşkil edecek veya herhangi bir yasayı ihlal edecek herhangi bir faaliyette bulunmak için kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Web sitemizin ağına veya güvenlik özelliklerine müdahale etmemeyi veya sistemlerimize yetkisiz erişim sağlamamayı kabul etmektesiniz.

Siparişinizi tamamlamak veya gerektiğinde sizinle iletişim kurmak için bize e-posta adresiniz, posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz gibi doğru kişisel bilgileri vermeyi kabul edersiniz. Hesabınızı ve bilgilerinizi derhal güncellemeyi kabul ediyorsunuz. Gizlilik Politikamıza uygun olarak sizinle iletişim kurmak için bu bilgileri toplamamız ve kullanmamız için bize yetki veriyorsunuz.

2. Web Sitemizin Kullanımı

Web sitemizi herhangi bir fikri mülkiyet veya gizlilik yasasını ihlal etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı veya yetkisiz amaç için değil, meşru amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz. Şartları kabul ederek, ikamet ettiğiniz eyalette veya ilde en azından reşit olduğunuzu ve yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme akdetme ehliyetine sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.

Web sitemizi hukuki veya cezai bir suç teşkil edecek veya herhangi bir yasayı ihlal edecek herhangi bir faaliyette bulunmak için kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Web sitemizin ağına veya güvenlik özelliklerine müdahale etmemeyi veya sistemlerimize yetkisiz erişim sağlamamayı kabul etmektesiniz.

Siparişinizi tamamlamak veya gerektiğinde sizinle iletişim kurmak için bize e-posta adresiniz, posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz gibi doğru kişisel bilgileri vermeyi kabul edersiniz. Hesabınızı ve bilgilerinizi derhal güncellemeyi kabul ediyorsunuz. Gizlilik Politikamıza uygun olarak sizinle iletişim kurmak için bu bilgileri toplamamız ve kullanmamız için bize yetki veriyorsunuz.

3. Genel Koşullar

Herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle herhangi bir kişiye hizmet vermeyi reddetme hakkımızı saklı tutarız. Web sitesinin herhangi bir özelliğini herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın sonlandırma, değiştirme, askıya alma veya durdurma dahil olmak üzere web sitesinde herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Web sitemizin kullanımına ek kurallar veya sınırlamalar getirebiliriz. Şartları düzenli olarak gözden geçirmeyi kabul ediyorsunuz ve web sitemize devam eden erişiminiz veya web sitemizi kullanımınız, herhangi bir değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Web sitemizin veya web sitemiz aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmetin, içeriğin, özelliğin veya ürünün değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulması nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz.

4. Ürünler veya Hizmetler

Web sitemiz üzerinden yapılan tüm satın alımlar, ürün mevcudiyetine tabidir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, web sitemizde sunulan miktarları sınırlayabilir veya iptal edebiliriz veya ürünlerimizin veya hizmetlerimizin satışını herhangi bir kişiye, haneye, coğrafi bölgeye veya yargı yetkisine sınırlayabiliriz.

Ürünlerimizin fiyatları haber verilmeksizin değiştirilebilir. Aksi belirtilmedikçe, web sitemizde görüntülenen fiyatlar Kanada doları cinsinden verilmiştir.

Distribütörler veya bayiler tarafından verilmiş gibi görünen siparişler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak siparişleri reddetme hakkımızı saklı tutarız. Yanlış veya hileli bir sipariş verdiğinize inanırsak, siparişi iptal etme ve ilgili makamları bilgilendirme hakkımız olacaktır.

Sitemizde yer alan ürünlerin renk ve tasarımlarının doğruluğunu garanti etmemekteyiz. Ürünlerimizin renk ve tasarımının web sitemizde mümkün olduğunca doğru görüntülenmesini sağlamak için çaba sarf ettik.

5. Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar

 

Web sitemiz dışındaki web sitelerinden veya web sitelerine verilen bağlantılar yalnızca kolaylık sağlamak içindir. Web sitemizden veya sitemize bağlanan hiçbir siteyi, bu sitelerin içeriğini, burada adı geçen üçüncü tarafları veya bunların ürün ve hizmetlerini incelemiyor, onaylamıyor, onaylamıyor veya kontrol etmiyoruz ve bunlardan sorumlu değiliz. Başka bir siteye bağlantı verme riski tamamen size aittir ve bağlantıyla bağlantılı herhangi bir zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacağız. İndirilebilir yazılım sitelerine bağlantılar yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yazılımın indirilmesiyle ilgili herhangi bir zorluk veya sonuçtan sorumlu veya yükümlü değiliz. İndirilen herhangi bir yazılımın kullanımı, varsa, yazılımla birlikte verilen veya yazılımla sağlanan lisans sözleşmesinin koşullarına tabidir.

6. Yorumlar, Geri Bildirimler ve Diğer Gönderimler

 

Web sitemizde veya web sitemizle bağlantılı olarak sunulan hizmetlerde yayınladığınız, dağıttığınız veya paylaştığınız bilgilerden, profillerden, görüşlerden, mesajlardan, yorumlardan ve diğer tüm içeriklerden (toplu olarak "İçerik") sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Ayrıca, yasallığı ve ticari markası, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet mülkiyeti dahil ancak bunlarla sınırlı olmak üzere İçerik için tam sorumluluğa sahip olduğunuzu kabul edersiniz.

Belirli bir gönderi için tarafımızdan yapılan bir talebe yanıt olarak tarafınızca gönderilen herhangi bir İçeriğin tarafımızca düzenlenebileceğini, uyarlanabileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden oluşturulabileceğini, yayınlanabileceğini veya dağıtılabileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, herhangi bir İçeriği gizli tutma, herhangi bir İçerik için tazminat ödeme veya herhangi bir İçeriğe yanıt verme yükümlülüğümüz olmadığını da kabul edersiniz.

Web sitemizde telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer herhangi bir mülkiyet hakkı ile korunan herhangi bir İçeriği, söz konusu mülkiyet hakkı sahibinin açık rızası olmadan yayınlamayacağınızı, dağıtmayacağınızı veya paylaşmayacağınızı kabul etmektesiniz. Ayrıca, İçeriğinizin yasa dışı, taciz edici veya müstehcen olmayacağını ve web sitemizin işlemlerini etkileyebilecek herhangi bir kötü amaçlı yazılım veya bilgisayar virüsü içermeyeceğini de kabul etmektesiniz. Yaptığınız herhangi bir İçerikten ve doğruluğundan yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Sizin tarafınızdan veya herhangi bir üçüncü tarafça yayınlanan herhangi bir İçerik için hiçbir sorumluluğumuz yoktur ve hiçbir yükümlülük üstlenmeyiz.

Web sitemizde yayınlama yeteneğinizi sonlandırma ve sakıncalı olduğunu düşündüğümüz herhangi bir İçeriği kaldırma ve/veya silme hakkını saklı tutuyoruz. Bu tür kaldırma ve/veya silme işlemlerine izin veriyorsunuz ve İçeriğinizin kaldırılması ve/veya silinmesi için bize karşı her türlü hak talebinden feragat ediyorsunuz.

7. Kişisel Bilgileriniz

 

Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı öğrenmek için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

8. Hatalar ve Eksiklikler

 

Web sitemizin yazım hataları veya yanlışlıklar içerebileceğini ve eksiksiz veya güncel olmayabileceğini lütfen unutmayın. Herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya eksikliği düzeltme ve herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin (sipariş verildikten sonra dahil) bilgileri değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız. Bu tür hatalar, yanlışlıklar veya eksiklikler ürün açıklaması, fiyatlandırma, promosyon ve mevcudiyet ile ilgili olabilir ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, yanlış fiyatlandırma veya stok durumu bilgilerine dayalı olarak verilen herhangi bir siparişi iptal etme veya reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Yasaların gerektirdiği durumlar dışında, web sitemizdeki bilgileri güncellemeyi, değiştirmeyi veya açıklığa kavuşturmayı taahhüt etmiyoruz.

9. Feragatname ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

 

Web sitemizden veya aracılığıyla erişilen bilgilere ilişkin olarak, açık veya zımni hiçbir garanti, beyan veya koşul olmaksızın "olduğu gibi" sağlanan web sitemizi kullanımınızla ilgili tüm sorumluluk ve riski üstleniyorsunuz. içeriğin veya bilginin mevcudiyeti, doğruluğu, eksiksizliği veya kullanışlılığı, kesintisiz erişim, ve mülkiyet, ihlal etmeme, ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri. Web sitemizin veya işleyişinin veya bu sayede sunulan hizmetlerin içeriğinin ve materyalinin zamanında, güvenli, kesintisiz veya hatasız olacağını, kusurların düzeltileceğini veya web sitelerimizin veya web sitemizi yapan sunucuların garantisini vermiyoruz. virüs veya diğer zararlı bileşenler içermez.

Web sitemizin kullanımıyla ilgili risk tamamen size aittir ve web sitemizi kullanımınızla ilgili tüm maliyetlerin tüm sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Web sitemizin kullanımıyla ilgili herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağız.

Biz veya bağlı kuruluşlarımız, bizim veya onların ilgili içerik veya hizmet sağlayıcıları veya bizim veya onların ilgili yöneticileri, memurları, acenteleri, yüklenicileri, tedarikçileri veya çalışanlarından herhangi biri doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi olaylardan dolayı size karşı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Sözleşmeden veya haksız fiilden (ihmal dahil), kusursuz sorumluluktan veya başka türlü kaynaklanan, dolaylı, örnek teşkil eden veya cezai zararlar, kayıplar veya dava nedenleri veya gelir kaybı, kar kaybı, iş veya satış kaybı veya diğer herhangi bir hasar türü. web sitemizi veya web sitemiz aracılığıyla içeriği veya materyali veya işlevselliği kullanmanızdan veya kullanamamanızdan veya performansından, bu tür zararların olasılığı bize bildirilmiş olsa bile.

Bazı yargı bölgeleri, sorumluluğun sınırlandırılmasına veya belirli zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu tür yetki alanlarında, yukarıdaki feragatnamelerin, istisnaların veya sınırlamaların bazıları veya tamamı sizin için geçerli olmayabilir ve sorumluluğumuz yasaların izin verdiği azami ölçüde sınırlı olacaktır.

10. Tazminat

 

Doğacak herhangi bir kayıp, yükümlülük, talep, masraf (yasal ücretler dahil) karşısında bizi ve bağlı şirketlerimizi ve bizim ve onların ilgili müdürlerini, memurlarını, temsilcilerini, yüklenicilerini ve çalışanlarını savunmayı ve tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz. Web sitemizi kullanımınızla ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak, Şartları ihlal etmenizden veya web sitesinde veya aracılığıyla sizin tarafınızdan herhangi bir materyalin yayınlanması veya iletilmesinden, bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir bilgi veya tarafınızca sağlanan materyaller herhangi bir üçüncü şahıs mülkiyet hakkını ihlal etmektedir.

11. Sözleşmenin Tamamı

 

Kullanım Şartları (Şartlar) ve bunlarda açıkça atıfta bulunulan tüm belgeler, Şartların konusuyla ilgili olarak sizinle bizim aramızdaki anlaşmanın tamamını temsil eder ve sizinle bizim aramızdaki sözlü veya yazılı önceki tüm anlaşmaların, mutabakatların veya düzenlemelerin yerine geçer. Hem siz hem de biz, bu Koşullara girerken, ne sizin ne de bizim, açıkça belirtilmediği sürece, bu Koşullardan önce sizinle bizim aramızda söylenen veya yazılan herhangi bir şeyden ima edilen veya diğeri tarafından verilen herhangi bir beyana, taahhüte veya taahhüde güvenmediğimizi kabul ediyoruz.

12. Feragat

 

Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Tarafımızca herhangi bir temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki temerrütlerden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Size yazılı olarak bildirilmedikçe tarafımızdan yapılan hiçbir feragat geçerli değildir.

13. Başlıklar

 

Buradaki tüm başlıklar ve başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak içindir.

14. Bölünebilirlik

 

Şartların hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir yetkili makam tarafından geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, söz konusu hüküm o ölçüde kalan Şartlardan ayrılacak ve kanunun izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

15. Anlaşmazlıkların Çözümü

Koşullardan, Gizlilik Politikasından, web sitemizin kullanımından veya web sitemizde sunulan ürün veya hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir ihtilaf, herhangi bir ihtilafa bakılmaksızın İstanbul/Türkiye İli kanunlarına göre çözülecektir. hukuk kurallarının. Şartlar veya web sitemize erişiminiz veya web sitemizi kullanımınızla ilgili herhangi bir ihtilaf, dava veya dava, İstanbul/Türkiye İli mahkemelerine götürülmelidir.

16. Sorular

 

Lütfen tüm soru, görüş ve geri bildirimlerinizi info@ludi.one adresinden bize iletin.

bottom of page